Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Seneste nyheder
Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

STRØMAFBRYDELSE Fredag 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00 i Emdrup Banke 40 – 58.

Strømafbrydelse i Emdrup Banke 40 – 58 pga. arbejde på forsyningsledningerne FREDAG 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00. Vi beklager de gener arbejdet uundgåeligt medfører. …

Status på fjernvarme og forsyningsledninger

AAB34 Beboerinformation 01-09-2022

Renovering af opgange

Kære beboere. Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning. Herefter bliver opgangene renoveret i …

Beboer information rør- og kloakplan etape 2
Kontakt ved evt. spørgsmål til rør- og kloakprojekt

Der var en fejl i tlf-nr. til kontaktpersonen i Nordkysten ifm. evt. spørgsmål til udskiftning af rør og kloakker. Hermed korrekte oplysninger: Martin Richter Andersen …

Max 10 km/t over metalplader ved byggeplads

Kære beboere med bil. Der er lagt en masse jernplader foran byggepladsen for at skåne asfalten, og der er gjort diverse tiltag for at få …

SKÆVE BOLIGER I DIN AFDELING

Vi har tidligere orienteret jer beboere om opførelse af specielle boliger i Emdrup. Der er nu tale om opførelse af op til 16 midlertidige containerboliger (tidligere 5) til unge utilpassede hjemløse i det grønne område, hvor krigsbunkeren er placeret (Emdrupvej/Bolandsvej).

Bestyrelsen er i gang med at lave et høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 – Verdensby med ansvar – som skal være kommunen i hænde senest den 21. oktober ved midnat.

Vi vil i vores høringssvar bl.a. lægge vægt på, at det grønne område består af en allé med lindetræer, der er over 300 år gamle, hvorfor vi finder området bevaringsværdigt og derfor bør fredes – ligesom det er tilfældet med Emdrup Søpark. Samtidig er vi enig med Bispebjerg Lokaludvalg i, at det er en uskik at bebygge offentlige parker, også selv om bebyggelsen kun er midlertidig. Hjørnet af Emdrupvej/Bolandsvej er ligeledes skolevej for Lundehusskolens børn. Herudover har vi daginstitutioner i nærheden, afdelingens legeplads samt Emdrup Sø, som både skolen og institutionerne benytter sig af. 

Vi ved godt, at der vil være delte meninger til ovenstående. Bestyrelsen er dog bekymret for vores grønne område, som snart er det eneste åndehul vi har tilbage. Et åndehul, der dagligt besøges af unge som ældre. Vi er bekymret for yderligere kriminalitet, utryghed ved at færdes her og ikke mindst for, at der er en ny ghettodannelse på vej som din kommende nabo. Derfor går vi imod Københavns Kommunes planer.

———

HJÆLP DIG SELV!

Meld dig til paneldebatten i Bispebjerg Lokaludvalg ved at oprette dig i borgerpanelet her senest fredag den 11. oktober kl. 12. Herefter vil du modtage et spørgeskema på din e-mail.

———

OPRÅB!

Giv din mening til kende omkring bevarelse af din “park” (dit grønne åndehul) via dette link.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Related Posts