Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Seneste nyheder
Udskiftning af radiatormålere

Ista Danmark A/S har omdelt breve til alle beboere om hvornår de kommer og skifter varmemålere, så tjek venligst postkassen. Udskiftning foregår i perioden 23. …

Q-Park opstart 1. oktober 2023

Kære alle beboere i afd.34.Den 1. oktober 2023, starter Q-park op med at haveparkeringsordningen i afdelingen.Derfor skal du inden den 22.September 2023,henvende dig på ejendomskontoret …

Opmærkning af P-pladser

Kære beboer. Et flertal har på afdelingsmøde vedtaget at Q-Park skal varetage parkering som i afd. 36. Følgende områder skal opmærkes fredag d. 11. august …

Årlig hækkeklipning i Emdrup Banke 1 – 164 påbegyndes mandag d. 3. juli 2023

Hvis du IKKE ønsker klipning af hække indvendigt i din have, bedes du sætte et opslag op på din havelåge senest mandag morgen 3/7. Man …

Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)

Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag …

Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej

FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på …

Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

SKÆVE BOLIGER I DIN AFDELING

Vi har tidligere orienteret jer beboere om opførelse af specielle boliger i Emdrup. Der er nu tale om opførelse af op til 16 midlertidige containerboliger (tidligere 5) til unge utilpassede hjemløse i det grønne område, hvor krigsbunkeren er placeret (Emdrupvej/Bolandsvej).

Bestyrelsen er i gang med at lave et høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 – Verdensby med ansvar – som skal være kommunen i hænde senest den 21. oktober ved midnat.

Vi vil i vores høringssvar bl.a. lægge vægt på, at det grønne område består af en allé med lindetræer, der er over 300 år gamle, hvorfor vi finder området bevaringsværdigt og derfor bør fredes – ligesom det er tilfældet med Emdrup Søpark. Samtidig er vi enig med Bispebjerg Lokaludvalg i, at det er en uskik at bebygge offentlige parker, også selv om bebyggelsen kun er midlertidig. Hjørnet af Emdrupvej/Bolandsvej er ligeledes skolevej for Lundehusskolens børn. Herudover har vi daginstitutioner i nærheden, afdelingens legeplads samt Emdrup Sø, som både skolen og institutionerne benytter sig af. 

Vi ved godt, at der vil være delte meninger til ovenstående. Bestyrelsen er dog bekymret for vores grønne område, som snart er det eneste åndehul vi har tilbage. Et åndehul, der dagligt besøges af unge som ældre. Vi er bekymret for yderligere kriminalitet, utryghed ved at færdes her og ikke mindst for, at der er en ny ghettodannelse på vej som din kommende nabo. Derfor går vi imod Københavns Kommunes planer.

———

HJÆLP DIG SELV!

Meld dig til paneldebatten i Bispebjerg Lokaludvalg ved at oprette dig i borgerpanelet her senest fredag den 11. oktober kl. 12. Herefter vil du modtage et spørgeskema på din e-mail.

———

OPRÅB!

Giv din mening til kende omkring bevarelse af din “park” (dit grønne åndehul) via dette link.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Related Posts