Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Seneste nyheder
Garage 4 og kælderrum har fået nye indehavere
Den nye indehaver af garage 4 har anciennitet fra 1. august 1992. Den nye indehaver af kælderrum 523 har anciennitet fra 1. november 1987. Den ...
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde onsdag d. 8. maj kl. 19.00 i BeboerWeb
Kære beboere i AAB afdeling 34. Den første indkaldelse til årets ordinære afdelingsmøde er klar i BeboerWeb den 10.april 2024. Det er kun den juridiske ...
Adgang til lejede kælderrum (igen)
Kære indehaver af lejet kælderrum. Firmaet Svend Bech skal renovere kloakker, og i den forbindelse har de brug for adgang til alle lejede kælderrum. Der ...
Udlejning af bi-lejemål (garage samt tre stk. kælderrum)
Kære beboer. Der er nu en ledig garage og tre ledige kælderrum, som du kan ansøge om at overtage fra 1. maj 2024: Garage nr. ...
Fastelavn i AAB afd. 34 søndag d. 11. februar 2024
Vi holder fastelavnsfest med tøndeslagning på legepladsen for afdelingens børn søndag d. 11. februar kl. 14. Til børnene vil der være kakao, fastelavnsboller og slikposer. ...
Nyt ekstraordinært afdelingsmøde
Kære beboere i afd.34.Den 30.november 2023, var der ekstraordinært afdelingsmøde.Jeg, som blev valgt til dirigent på mødet, har desværre lavet en fejl vedr. urafstemning.Derfor bliver ...
Årlig hækkeklipning i Emdrup Banke 1 – 164 påbegyndes mandag d. 3. juli 2023
Hvis du IKKE ønsker klipning af hække indvendigt i din have, bedes du sætte et opslag op på din havelåge senest mandag morgen 3/7. Man ...
Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)
Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag ...
Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej
FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på ...
Referat fra afdelingsmøde 2. september
Kære alle beboere i afdeling 34 Håber i er kommet godt ind i det nye år.   Vi har nu endelig modtaget det længe ventede ...

Bestyrelsen har i dag sendt høringssvar til Københavns Kommune omkring opførelse af op til 16 containerboliger i vores grønne område Emdrupvej/Bolandsvej:

“Opførelse af containerboliger, Emdrupvej 99. Afdelingsbestyrelsen i AAB, afdeling 34, som grænser op til Emdrupvej 99 har følgende holdning til byggeri af skæve boliger i det parklignende grønne område Emdrupvej/Bolandsvej. 

Afdelingsbestyrelsen stiller sig fuldstændig uforstående overfor

1. At kommunen overvejer at opføre op til 16 containerboliger i et område, som ligger klods op af Lundehusskolen med børn fra 0-10 klasse. Disse har sammen med unge på sportsområderne hver dag deres gang på ovenstående område. Desuden findes svømmehal og børneinstitutioner, som frekventerer arealet med forskellige aktiviteter. 

2. Beboerne i AAB, afdeling 34, og rigtig mange andre mennesker omkring os, får reduceret deres livskvalitet ved ikke at have den sædvanlige mulighed for at anvende området optimalt. Vores grønne område er derfor under pres i København. Ghettolignende områder med boliger til særligt udsatte/ikke-tilpassede i almindelige boligformer og fællesskaber er med til at reducere værdien af rekreative formål og områder, specielt i Emdrup.

For ikke at forøge muligheden for at øge den gule liste til en rød liste, er vores argumentation særdeles betydelig.

3. Arealets oprindelige formål går flere hundrede år tilbage i tiden. Dels er området et afvandingsreservoir ved skybrud, hvilket samtidig har dannet sit helt eget mikroklima, resulterende i, at man i dag oplever flagermus samt kan se trækfugle, gæs og andre dyr. Biodiversiteten er sjælden i København, og en afhændelse af arealets oprindelige formål mindsker denne, og kan skabe varig skade. Ingen ved, om en oversvømmelse vil være en ny situation i fremtiden ved så drastiske ændringer i området.

Lindetræsalleen har sin egen historie, som vi er meget stolte af. Det er træer med over 330 års historie. Lindetræstypen var engang dominant, man er stort set udraderet i dag af bøgetræer. Det er ubegribeligt, at lindetræerne på arealet Emdrupvej 99 kan være i fare for endnu mere udslettelse, når man samtidig beplanter Kgs. Nytorv med lindetræer af historiske grunde. Lindetræerne på vores område er fra 1683, en barokhave med væsentlig bevaringsværdig historik. 

I tillæg hertil henholder vi os til Bispebjerg Lokaludvalgs anbefaling af 18. juni 2019 til Socialudvalget – “Kommentar til tre forslag om byggeri af skæve boliger og botilbud til sindslidende” – at det parklignende grønne område bør fredes.

Afdelingsbestyrelsen er stærkt imod, at Københavns Kommune fortsætter det planlagte projekt.”

Related Posts