Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Seneste nyheder
Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

STRØMAFBRYDELSE Fredag 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00 i Emdrup Banke 40 – 58.

Strømafbrydelse i Emdrup Banke 40 – 58 pga. arbejde på forsyningsledningerne FREDAG 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00. Vi beklager de gener arbejdet uundgåeligt medfører. …

Status på fjernvarme og forsyningsledninger

AAB34 Beboerinformation 01-09-2022

Renovering af opgange

Kære beboere. Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning. Herefter bliver opgangene renoveret i …

Beboer information rør- og kloakplan etape 2
Kontakt ved evt. spørgsmål til rør- og kloakprojekt

Der var en fejl i tlf-nr. til kontaktpersonen i Nordkysten ifm. evt. spørgsmål til udskiftning af rør og kloakker. Hermed korrekte oplysninger: Martin Richter Andersen …

Max 10 km/t over metalplader ved byggeplads

Kære beboere med bil. Der er lagt en masse jernplader foran byggepladsen for at skåne asfalten, og der er gjort diverse tiltag for at få …

Udskiftning af gamle radiatorventiler i sommerperioden

Kære beboer. Nu er temperaturen endelig på vej væk fra frysepunktet, men det betyder sjovt nok at vi alligevel vil fokusere lidt på radiatorer: Hvis …

Garage nr. 13 og kælderrum 517: De heldige nye indehavere er hermed fundet.

De heldige nye indehavere af garage nr. 13 og kælderrum 517 er hermed fundet. Ny lejer af garage nr. 13 har anciennitet fra 1. september …

Dødt egetræ fældet pga. nedstyrtningsfare

Egetræet ved garagerne var beklageligvis nødt til at blive fældet, da der var stor nedstyrtningsfare fra store grene, da træet flere steder var dødt. Det …

Bestyrelsen har i dag sendt høringssvar til Københavns Kommune omkring opførelse af op til 16 containerboliger i vores grønne område Emdrupvej/Bolandsvej:

“Opførelse af containerboliger, Emdrupvej 99. Afdelingsbestyrelsen i AAB, afdeling 34, som grænser op til Emdrupvej 99 har følgende holdning til byggeri af skæve boliger i det parklignende grønne område Emdrupvej/Bolandsvej.

Afdelingsbestyrelsen stiller sig fuldstændig uforstående overfor

1. At kommunen overvejer at opføre op til 16 containerboliger i et område, som ligger klods op af Lundehusskolen med børn fra 0-10 klasse. Disse har sammen med unge på sportsområderne hver dag deres gang på ovenstående område. Desuden findes svømmehal og børneinstitutioner, som frekventerer arealet med forskellige aktiviteter.

2. Beboerne i AAB, afdeling 34, og rigtig mange andre mennesker omkring os, får reduceret deres livskvalitet ved ikke at have den sædvanlige mulighed for at anvende området optimalt. Vores grønne område er derfor under pres i København. Ghettolignende områder med boliger til særligt udsatte/ikke-tilpassede i almindelige boligformer og fællesskaber er med til at reducere værdien af rekreative formål og områder, specielt i Emdrup.

For ikke at forøge muligheden for at øge den gule liste til en rød liste, er vores argumentation særdeles betydelig.

3. Arealets oprindelige formål går flere hundrede år tilbage i tiden. Dels er området et afvandingsreservoir ved skybrud, hvilket samtidig har dannet sit helt eget mikroklima, resulterende i, at man i dag oplever flagermus samt kan se trækfugle, gæs og andre dyr. Biodiversiteten er sjælden i København, og en afhændelse af arealets oprindelige formål mindsker denne, og kan skabe varig skade. Ingen ved, om en oversvømmelse vil være en ny situation i fremtiden ved så drastiske ændringer i området.

Lindetræsalleen har sin egen historie, som vi er meget stolte af. Det er træer med over 330 års historie. Lindetræstypen var engang dominant, man er stort set udraderet i dag af bøgetræer. Det er ubegribeligt, at lindetræerne på arealet Emdrupvej 99 kan være i fare for endnu mere udslettelse, når man samtidig beplanter Kgs. Nytorv med lindetræer af historiske grunde. Lindetræerne på vores område er fra 1683, en barokhave med væsentlig bevaringsværdig historik. 

I tillæg hertil henholder vi os til Bispebjerg Lokaludvalgs anbefaling af 18. juni 2019 til Socialudvalget – “Kommentar til tre forslag om byggeri af skæve boliger og botilbud til sindslidende” – at det parklignende grønne område bør fredes.

Afdelingsbestyrelsen er stærkt imod, at Københavns Kommune fortsætter det planlagte projekt.”

Related Posts