Udlejning af garage, MC-garage og kælderrum

Alle ansøgninger er sendt til AAB Ejendomsservice, som finder de ansøgere der har længst anciennitet i afd. 34.De pågældende får direkte besked, og i samme forbindelse oplyses det på hjemmeside og facebook at bi-lejemål er tildelt samt information om disses anciennitet.Med venlig hilsen,Ejendomskontoret, AAB afd. 34

C. V. BRAMSNÆS’ LEGAT

ansoegningsskema-bramsnaes-legat AAB Informerer nr. 29 – Uddeling af C. V. Bramsnæs’ Legat Husk ansøgninger til C. V. Bramsnæs’ Legat I lighed med tidligere år uddeles der legatportioner i december 2018 til folkepensionister og førtidspensionister, der har vanskeligheder ved at betale den sædvanlige boligafgift. Legat- portionerne udloddes alt efter hvor mange ansøgninger, der modtages. En legatportion

Læs mere...