Nye mailadresser til ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen

Seneste nyheder
Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)

Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag …

Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej

FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på …

Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

STRØMAFBRYDELSE Fredag 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00 i Emdrup Banke 40 – 58.

Strømafbrydelse i Emdrup Banke 40 – 58 pga. arbejde på forsyningsledningerne FREDAG 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00. Vi beklager de gener arbejdet uundgåeligt medfører. …

Status på fjernvarme og forsyningsledninger

AAB34 Beboerinformation 01-09-2022

Renovering af opgange

Kære beboere. Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning. Herefter bliver opgangene renoveret i …

Beboer information rør- og kloakplan etape 2

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra AAB’s administration, der beder os om ændre afdelingens mailadresser. Det gælder både ved henvendelser til ejendomskontoret og bestyrelsen.

Begrundelsen er, AAB – i forbindelse med AAB’s arbejde med persondatareglerne – kan se, at vi i vores afdeling bruger andre maildomæner end @aab.dk.

AAB har tidligere besluttet, at det kun er AAB-mails, der må bruges i bestyrelses- og funktionærarbejdet, fordi mails, der sendes til AAB’s mailadresser, ender i AAB’s IT-miljø, der har høj sikkerhed i forhold til hacking og hvor der samtidig tages backup.

Vil skal derfor bede jer om fremadrettet, at bruge 

AAB-Afdeling34@aab.dk ved henvendelser til bestyrelsen, og
afd34@aab.dk ved henvendelser til ejendomskontoret.

Det er en stor fordel for os som bestyrelse, at mailadressen ændres, da vi nu får henvendelser sendt direkte til vores personlige AAB-mail, hvilket er med til at minimere svartiden væsentligt.

Hvis I har spørgsmål til ovennævnte, så skriv endelig til os.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Related Posts