Information om akut skadeservice og telefonnummer – uden for AAB’s åbningstid

Seneste nyheder
Udskiftning af radiatormålere

Ista Danmark A/S har omdelt breve til alle beboere om hvornår de kommer og skifter varmemålere, så tjek venligst postkassen. Udskiftning foregår i perioden 23. …

Q-Park opstart 1. oktober 2023

Kære alle beboere i afd.34.Den 1. oktober 2023, starter Q-park op med at haveparkeringsordningen i afdelingen.Derfor skal du inden den 22.September 2023,henvende dig på ejendomskontoret …

Opmærkning af P-pladser

Kære beboer. Et flertal har på afdelingsmøde vedtaget at Q-Park skal varetage parkering som i afd. 36. Følgende områder skal opmærkes fredag d. 11. august …

Årlig hækkeklipning i Emdrup Banke 1 – 164 påbegyndes mandag d. 3. juli 2023

Hvis du IKKE ønsker klipning af hække indvendigt i din have, bedes du sætte et opslag op på din havelåge senest mandag morgen 3/7. Man …

Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)

Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag …

Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej

FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på …

Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

Kære beboer

Vores afdeling er omfattet af Boligforeningen AAB’s aftale med virksomheden BELFOR Ejendomsvagt om akut skadesservice. 

Aftalen har virkning fra 1. marts 2020. Indtil da skal henvendelser fortsat ske til SSG.

Det betyder, at du udenfor ejendomskontorets åbningstid skal kontakte BELFOR ved akut skade.

BELFOR: 58 56 83 55

Akutte hændelser er situationer, hvor skaden skal stoppes eller begrænses med det samme, således, at det ikke udvikler sig yderligere. Akutte hændelser kan også være situationer, hvor du som beboer vil opleve unødig stor gene, hvis ikke den opståede situation eller skade umiddelbart stoppes eller afhjælpes.      

Akutte hændelser kan f.eks. være:

  • Brand – ring altid 112 først
  • Større vandskade som følge af rørbrud eller skybrud
  • Hærværk og indbrud gennem terrassedøre, vinduer og døre til boligen
  • Ingen vand i vandhaner og bruser(e) i hele boligen
  • Ingen varme i hele boligen
  • Ingen el i hele boligen (tjek din el-tavle og el-leverandørs hjemmeside først. Der kan være et større svigt i dit område som BELFOR ikke kan løse)
  • Stoppet toilet eller toilet, der ikke kan skylle ud, og du ikke har flere toiletter i boligen
  • Stoppet afløb i baderum 
  • Problemer med lås til opgangens yderdøre, så adgang til ejendommen ikke er mulig (kun gældende for etagebyggeri)
  • Svigt i el, vand og varme i fællesrum/festsal i forbindelse med, at du har lejet det til et arrangement.

Ejendomskontorets generelle åbningstid er: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 07.30-08.00 og torsdag fra kl. 17-17.30.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Related Posts