Information om akut skadeservice og telefonnummer – uden for AAB’s åbningstid

Seneste nyheder
Fortsat problemer med vandtryk og vandtemperatur
Der har i en periode været problemer med vandtryk og skiftende vandtemperaturer. Fejlen i vandforsyning og pumpesystem blev desværre endnu ikke blevet fundet og udbedret ...
Garage 4 og kælderrum har fået nye indehavere
Den nye indehaver af garage 4 har anciennitet fra 1. august 1992. Den nye indehaver af kælderrum 523 har anciennitet fra 1. november 1987. Den ...
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde onsdag d. 8. maj kl. 19.00 i BeboerWeb
Kære beboere i AAB afdeling 34. Den første indkaldelse til årets ordinære afdelingsmøde er klar i BeboerWeb den 10.april 2024. Det er kun den juridiske ...
Adgang til lejede kælderrum (igen)
Kære indehaver af lejet kælderrum. Firmaet Svend Bech skal renovere kloakker, og i den forbindelse har de brug for adgang til alle lejede kælderrum. Der ...
Udlejning af bi-lejemål (garage samt tre stk. kælderrum)
Kære beboer. Der er nu en ledig garage og tre ledige kælderrum, som du kan ansøge om at overtage fra 1. maj 2024: Garage nr. ...
Fastelavn i AAB afd. 34 søndag d. 11. februar 2024
Vi holder fastelavnsfest med tøndeslagning på legepladsen for afdelingens børn søndag d. 11. februar kl. 14. Til børnene vil der være kakao, fastelavnsboller og slikposer. ...
Nyt ekstraordinært afdelingsmøde
Kære beboere i afd.34.Den 30.november 2023, var der ekstraordinært afdelingsmøde.Jeg, som blev valgt til dirigent på mødet, har desværre lavet en fejl vedr. urafstemning.Derfor bliver ...
Årlig hækkeklipning i Emdrup Banke 1 – 164 påbegyndes mandag d. 3. juli 2023
Hvis du IKKE ønsker klipning af hække indvendigt i din have, bedes du sætte et opslag op på din havelåge senest mandag morgen 3/7. Man ...
Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)
Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag ...
Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej
FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på ...

Kære beboer

Vores afdeling er omfattet af Boligforeningen AAB’s aftale med virksomheden BELFOR Ejendomsvagt om akut skadesservice. 

Aftalen har virkning fra 1. marts 2020. Indtil da skal henvendelser fortsat ske til SSG.

Det betyder, at du udenfor ejendomskontorets åbningstid skal kontakte BELFOR ved akut skade.

BELFOR: 58 56 83 55

Akutte hændelser er situationer, hvor skaden skal stoppes eller begrænses med det samme, således, at det ikke udvikler sig yderligere. Akutte hændelser kan også være situationer, hvor du som beboer vil opleve unødig stor gene, hvis ikke den opståede situation eller skade umiddelbart stoppes eller afhjælpes.      

Akutte hændelser kan f.eks. være:

  • Brand – ring altid 112 først
  • Større vandskade som følge af rørbrud eller skybrud
  • Hærværk og indbrud gennem terrassedøre, vinduer og døre til boligen
  • Ingen vand i vandhaner og bruser(e) i hele boligen
  • Ingen varme i hele boligen
  • Ingen el i hele boligen (tjek din el-tavle og el-leverandørs hjemmeside først. Der kan være et større svigt i dit område som BELFOR ikke kan løse)
  • Stoppet toilet eller toilet, der ikke kan skylle ud, og du ikke har flere toiletter i boligen
  • Stoppet afløb i baderum 
  • Problemer med lås til opgangens yderdøre, så adgang til ejendommen ikke er mulig (kun gældende for etagebyggeri)
  • Svigt i el, vand og varme i fællesrum/festsal i forbindelse med, at du har lejet det til et arrangement.

Ejendomskontorets generelle åbningstid er: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 07.30-08.00 og torsdag fra kl. 17-17.30.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Related Posts