Information om akut skadeservice og telefonnummer – uden for AAB’s åbningstid

Seneste nyheder
Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

STRØMAFBRYDELSE Fredag 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00 i Emdrup Banke 40 – 58.

Strømafbrydelse i Emdrup Banke 40 – 58 pga. arbejde på forsyningsledningerne FREDAG 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00. Vi beklager de gener arbejdet uundgåeligt medfører. …

Status på fjernvarme og forsyningsledninger

AAB34 Beboerinformation 01-09-2022

Renovering af opgange

Kære beboere. Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning. Herefter bliver opgangene renoveret i …

Beboer information rør- og kloakplan etape 2
Kontakt ved evt. spørgsmål til rør- og kloakprojekt

Der var en fejl i tlf-nr. til kontaktpersonen i Nordkysten ifm. evt. spørgsmål til udskiftning af rør og kloakker. Hermed korrekte oplysninger: Martin Richter Andersen …

Max 10 km/t over metalplader ved byggeplads

Kære beboere med bil. Der er lagt en masse jernplader foran byggepladsen for at skåne asfalten, og der er gjort diverse tiltag for at få …

Kære beboer

Vores afdeling er omfattet af Boligforeningen AAB’s aftale med virksomheden BELFOR Ejendomsvagt om akut skadesservice. 

Aftalen har virkning fra 1. marts 2020. Indtil da skal henvendelser fortsat ske til SSG.

Det betyder, at du udenfor ejendomskontorets åbningstid skal kontakte BELFOR ved akut skade.

BELFOR: 58 56 83 55

Akutte hændelser er situationer, hvor skaden skal stoppes eller begrænses med det samme, således, at det ikke udvikler sig yderligere. Akutte hændelser kan også være situationer, hvor du som beboer vil opleve unødig stor gene, hvis ikke den opståede situation eller skade umiddelbart stoppes eller afhjælpes.      

Akutte hændelser kan f.eks. være:

  • Brand – ring altid 112 først
  • Større vandskade som følge af rørbrud eller skybrud
  • Hærværk og indbrud gennem terrassedøre, vinduer og døre til boligen
  • Ingen vand i vandhaner og bruser(e) i hele boligen
  • Ingen varme i hele boligen
  • Ingen el i hele boligen (tjek din el-tavle og el-leverandørs hjemmeside først. Der kan være et større svigt i dit område som BELFOR ikke kan løse)
  • Stoppet toilet eller toilet, der ikke kan skylle ud, og du ikke har flere toiletter i boligen
  • Stoppet afløb i baderum 
  • Problemer med lås til opgangens yderdøre, så adgang til ejendommen ikke er mulig (kun gældende for etagebyggeri)
  • Svigt i el, vand og varme i fællesrum/festsal i forbindelse med, at du har lejet det til et arrangement.

Ejendomskontorets generelle åbningstid er: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 07.30-08.00 og torsdag fra kl. 17-17.30.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Related Posts