Nyheder

Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu at reetablering påbegyndes senest kl. 14 og færdiggøres i dag. Varmemester Mads bliver og holder øje med at arbejdet udføres, så de berørte beboere igen kan komme ind og ud.

Renovering af opgange

Kære beboere. Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning. Herefter bliver opgangene renoveret i blok 2 (EV 53 – 71), blok 3 (EV 73 – 87) og til sidst blok 4 (Bolandsvej 1 – 7). Der kommer naturligvis nærmere information til jer, bl.a. om …

Renovering af opgange Læs mere »