Havecontainer flyttes 11. juni pga. byggeprojekt

Kære haveejer. Pga. arbejdet med udskiftning af kloak og forsyningsledninger, stilles havecontaineren på P-pladsen over AAB-flagstangen og selskabslokalerne. Der kommer også til at stå afdelingens komprimatorkværn, som kværner alt almindelig dagrenovation. Dermed inddrages beklageligvis de tre P-pladser i en længere periode. Med venlig sommerhilsen, Ejendomskontoret, AAB afd. 34

Kloak og forsyningsledninger tidsplan

7. – 11. juni 2021: Etablering af byggeplads. 14. – 22. juni 2021: Prøvegravninger. 21. juni – 20. november 2021: Udførelse af gravearbejde i lige numre. 23. august – 17. december 2021: Udførelse af gravearbejde i ulige numre. 29. november 2021 – 7. februar 2022: Strømpeforing af kloakker.  

Selskabslokaler genåbnes 1. juni 2021

Kære beboer. Selskabslokalerne genåbnes for udlejning 1. juni 2021. Det er et krav, at fest-deltagerne kender hinanden, og at det kun er disse deltagere, som har adgang til selskabslokalerne. Ellers skal man følge de retningslinjer, som myndighederne har udstukket på det pågældende tidspunkt, man afholder arrangementet. Booking foregår via ejendomskontoret.

Rørbrud på varmeledning

Til orientering er rørbrud på en fjernvarmeledning nu lokaliseret ved Emdrup Banke 60. Vi fylder løbende fjernvarmeanlægget op imens reparationerne foregår, så forhåbentlig kommer der ikke de store udsving i varmeforsyningen. Samtlige rør skal udskiftes i 2021, så vi krydser fingre for at dette er det sidste rørbrud i meget lang tid fremover. Med varme

Manglende tryk på fjernvarme

Der er konstateret manglende tryk på fjernvarmeanlægget, hvilket har betydet manglende varme i nat og forrige nat. Vi fylder løbende vand på anlægget for at bevare et normalt tryk, samtidig med at lækage eller evt. rørbrud opspores og udbedres. Når anlægget taber vand, kan der være luft i radiatorsystemet. Kontakt os, hvis du ikke selv