SIDSTE NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

Seneste nyheder
Udskiftning af radiatormålere

Ista Danmark A/S har omdelt breve til alle beboere om hvornår de kommer og skifter varmemålere, så tjek venligst postkassen. Udskiftning foregår i perioden 23. …

Q-Park opstart 1. oktober 2023

Kære alle beboere i afd.34.Den 1. oktober 2023, starter Q-park op med at haveparkeringsordningen i afdelingen.Derfor skal du inden den 22.September 2023,henvende dig på ejendomskontoret …

Opmærkning af P-pladser

Kære beboer. Et flertal har på afdelingsmøde vedtaget at Q-Park skal varetage parkering som i afd. 36. Følgende områder skal opmærkes fredag d. 11. august …

Årlig hækkeklipning i Emdrup Banke 1 – 164 påbegyndes mandag d. 3. juli 2023

Hvis du IKKE ønsker klipning af hække indvendigt i din have, bedes du sætte et opslag op på din havelåge senest mandag morgen 3/7. Man …

Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)

Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag …

Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej

FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på …

Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

Kære Beboere

I februar lykkes det at få et samarbejde op at køre i bestyrelsen. Samarbejdet er med glæde blevet yderligere styrket af to nye medlemmer i bestyrelsen. Selvom bestyrelsesarbejdet i vores afdeling er frivilligt og ulønnet, afholder det os ikke fra at lægge en masse tid og kræfter i arbejdet. Vi har fra starten af lovet hinanden, at vi ifører os arbejdstøjet. Og der skal fart på, dels fordi vi er bagud pga. den skæve opstart og dels fordi der er rigtig meget der skal udrettes.Vi ønsker at højne vores afdeling, styrke sammenholdet i afdelingen og skabe et sted hvor alle har det godt og elsker at bo. Vores stil er fuld fart frem, retfærdighed og fuld åbenhed. Vi ved godt, at nogle emner er følsomme, f.eks. have-vandringerne. De er følsomme bla. pga en tidligere fejl fra AAB’s hovedkontor. Dog er have-vandringerne ikke noget vi kan komme udenom. Det er en del af bestyrelsesarbejdet. Vi håber dog, at de fleste af jer synes vi er rimelige… ellers kig over til en snak! Som et led i åbenheden vil vi fremover informere om ting der er udført, behandlet eller tiltag i afdelingen.

 • Afholdt fastelavnfest for alle aldre
 • Kontortider – hvor alle er velkomne til en snak, ideer eller klager.
 • Møde med afd. 36 omkring Q-park løsning
 • Fjernelse af ulovligt opsatte trafikskilte på vores grund på Bolandsvej
 • Møde med beboer om vandmålere
 • Løsning af problemer i forbindelse med AAB fejl i udlejning af garager og kælderrum.
 • Havevandring del 1
 • Tilretning og udarbejdelse af opdateret husorden og havehusorden. (senest 2003 udgave)
 • Beboerklagesager, herunder desværre en lille håndfuld fogedsager, diverse hunde/katte klager, vaskeri klager, pap container klager samt naboklagesager.
 • Minimøde med beboer om forslag til BYHAVER
 • Afholdt ordinært afdelingsmøde, omdele indbydelser og referater.
 • Drone undersøgelser – del 1. Næste undersøgelse er på vej.
 • DV plan gennemgang og godkendelse (budget for hele afdelingen det næste år frem, plus flere langsigtede istandsættelses- og vedligeholdelsesplaner)
 • Møde med Cowi og AAB om kloak og tag projekt. Projekterne er godkendt og igangsat. Dog afventer vi pt. underleverandør og derved endelig dato for opstart.
 • Reparation af legepladsen – pt. mangler vi en ny havelåge, den er bestilt.
 • Årlig bygningsgennemgang med AAB
 • Oprydning på kontoret
 • Sortering af alle papirer fra en lang årrække. Alle papirer er sorteret og sendt til digital indscanning hos AAB
 • Mange møder både internt og med andre parter i forbindelse med kommunens planer om “skæve boliger” på vores grønne områder.

Vi uddyber gerne, hvis der er spørgsmål.
God sommerferie til jer alle fra bestyrelsen

Related Posts