SIDSTE NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

Seneste nyheder
Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

STRØMAFBRYDELSE Fredag 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00 i Emdrup Banke 40 – 58.

Strømafbrydelse i Emdrup Banke 40 – 58 pga. arbejde på forsyningsledningerne FREDAG 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00. Vi beklager de gener arbejdet uundgåeligt medfører. …

Status på fjernvarme og forsyningsledninger

AAB34 Beboerinformation 01-09-2022

Renovering af opgange

Kære beboere. Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning. Herefter bliver opgangene renoveret i …

Beboer information rør- og kloakplan etape 2
Kontakt ved evt. spørgsmål til rør- og kloakprojekt

Der var en fejl i tlf-nr. til kontaktpersonen i Nordkysten ifm. evt. spørgsmål til udskiftning af rør og kloakker. Hermed korrekte oplysninger: Martin Richter Andersen …

Max 10 km/t over metalplader ved byggeplads

Kære beboere med bil. Der er lagt en masse jernplader foran byggepladsen for at skåne asfalten, og der er gjort diverse tiltag for at få …

Kære Beboere

I februar lykkes det at få et samarbejde op at køre i bestyrelsen. Samarbejdet er med glæde blevet yderligere styrket af to nye medlemmer i bestyrelsen. Selvom bestyrelsesarbejdet i vores afdeling er frivilligt og ulønnet, afholder det os ikke fra at lægge en masse tid og kræfter i arbejdet. Vi har fra starten af lovet hinanden, at vi ifører os arbejdstøjet. Og der skal fart på, dels fordi vi er bagud pga. den skæve opstart og dels fordi der er rigtig meget der skal udrettes.Vi ønsker at højne vores afdeling, styrke sammenholdet i afdelingen og skabe et sted hvor alle har det godt og elsker at bo. Vores stil er fuld fart frem, retfærdighed og fuld åbenhed. Vi ved godt, at nogle emner er følsomme, f.eks. have-vandringerne. De er følsomme bla. pga en tidligere fejl fra AAB’s hovedkontor. Dog er have-vandringerne ikke noget vi kan komme udenom. Det er en del af bestyrelsesarbejdet. Vi håber dog, at de fleste af jer synes vi er rimelige… ellers kig over til en snak! Som et led i åbenheden vil vi fremover informere om ting der er udført, behandlet eller tiltag i afdelingen.

 • Afholdt fastelavnfest for alle aldre
 • Kontortider – hvor alle er velkomne til en snak, ideer eller klager.
 • Møde med afd. 36 omkring Q-park løsning
 • Fjernelse af ulovligt opsatte trafikskilte på vores grund på Bolandsvej
 • Møde med beboer om vandmålere
 • Løsning af problemer i forbindelse med AAB fejl i udlejning af garager og kælderrum.
 • Havevandring del 1
 • Tilretning og udarbejdelse af opdateret husorden og havehusorden. (senest 2003 udgave)
 • Beboerklagesager, herunder desværre en lille håndfuld fogedsager, diverse hunde/katte klager, vaskeri klager, pap container klager samt naboklagesager.
 • Minimøde med beboer om forslag til BYHAVER
 • Afholdt ordinært afdelingsmøde, omdele indbydelser og referater.
 • Drone undersøgelser – del 1. Næste undersøgelse er på vej.
 • DV plan gennemgang og godkendelse (budget for hele afdelingen det næste år frem, plus flere langsigtede istandsættelses- og vedligeholdelsesplaner)
 • Møde med Cowi og AAB om kloak og tag projekt. Projekterne er godkendt og igangsat. Dog afventer vi pt. underleverandør og derved endelig dato for opstart.
 • Reparation af legepladsen – pt. mangler vi en ny havelåge, den er bestilt.
 • Årlig bygningsgennemgang med AAB
 • Oprydning på kontoret
 • Sortering af alle papirer fra en lang årrække. Alle papirer er sorteret og sendt til digital indscanning hos AAB
 • Mange møder både internt og med andre parter i forbindelse med kommunens planer om “skæve boliger” på vores grønne områder.

Vi uddyber gerne, hvis der er spørgsmål.
God sommerferie til jer alle fra bestyrelsen

Related Posts