C. V. BRAMSNÆS’ LEGAT

Seneste nyheder
Udskiftning af radiatormålere

Ista Danmark A/S har omdelt breve til alle beboere om hvornår de kommer og skifter varmemålere, så tjek venligst postkassen. Udskiftning foregår i perioden 23. …

Q-Park opstart 1. oktober 2023

Kære alle beboere i afd.34.Den 1. oktober 2023, starter Q-park op med at haveparkeringsordningen i afdelingen.Derfor skal du inden den 22.September 2023,henvende dig på ejendomskontoret …

Opmærkning af P-pladser

Kære beboer. Et flertal har på afdelingsmøde vedtaget at Q-Park skal varetage parkering som i afd. 36. Følgende områder skal opmærkes fredag d. 11. august …

Årlig hækkeklipning i Emdrup Banke 1 – 164 påbegyndes mandag d. 3. juli 2023

Hvis du IKKE ønsker klipning af hække indvendigt i din have, bedes du sætte et opslag op på din havelåge senest mandag morgen 3/7. Man …

Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)

Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag …

Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej

FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på …

Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

ansoegningsskema-bramsnaes-legat

AAB Informerer nr. 29 – Uddeling af C. V. Bramsnæs’ Legat

Husk ansøgninger til C. V. Bramsnæs’ Legat

I lighed med tidligere år uddeles der legatportioner i december 2018 til folkepensionister og førtidspensionister, der har vanskeligheder ved at betale den sædvanlige boligafgift. Legat- portionerne udloddes alt efter hvor mange ansøgninger, der modtages.

En legatportion er på kr. 2.000. Legatportionen er skattepligtig for modtageren.

Bramsnæs Legat skal indregnes i den indkomst, som modtageren har ved siden af sin pension. I 2018 gælder følgende beløbsgrænser for, hvornår indkomsten modregnes i pensionen:

Folkepension, grundbeløb

Folkepension, pensionstillæg

Førtidspension

Maks. indkomst uden modregning

Enlige

Kr. 322.500

Kr. 71.200

Kr. 77.300

Maks. indkomst uden modregning

Samlevende/gift

Kr. 322.500

Samlet kr. 142.800

Samlet kr. 122.500

Folkepensionister
Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Indkomst ved siden af folkepen- sionen kan blive modregnet i begge ydelser.

Grundbeløb
I 2018 må indkomsten være op til kr. 322.500, før grundbeløbet bliver sat ned.

Pensionstillæg
For enlige begynder modregningen allerede ved en indkomst på kr. 71.200, mens det for pensionister i parforhold starter ved kr. 142.800 samlet.

Førtidspensionister
Indkomst ved siden af førtidspensionen kan blive modregnet ydelsen.

page1image5786720page1image5786096page1image5842464page1image5774656

I 2018 må indkomsten for en enlig være op til kr. 77.300, før førtidspensionen bliver sat ned, mens den for en gift/samlevende må være kr. 122.500 samlet.

Da afdelingsbestyrelserne kender ansøgerne bedre end legatudvalget, beder vi jer om at anføre de særlige forhold på de enkelte skemaer, der efter jeres mening taler for tildeling af en legatportion. I tilfælde af flere ansøgere beder vi jer om at give ansøgerne numre i den rækkefølge, I synes, at ansøgerne bør imødekommes. Numrene anføres i skemaet under ”Afdelingsbestyrelsens indstilling”.

Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelsen omhyggeligt kontrollerer, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, herunder navn, adresse, det fulde CPR-nr. og bankoplysninger.

Ansøgningsskemaet er vedhæftet dette nyhedsbrev og bedes indsendt til direktionssekretær Inge Vilhof på ivi@aab.dk senest mandag den 26. november 2018.

Bemærk: I skal være logget på aabnet.aab.dk i InternetExplorer, før links i dette nyhedsbrev virker.

Yderligere oplysninger om C. V. Bramsnæs ́ Legat fås hos Inge Vilhof e-mail ivi@aab.dk eller på telefon 33 76 01 02

Related Posts