C. V. BRAMSNÆS’ LEGAT

Seneste nyheder
Garage 4 og kælderrum har fået nye indehavere
Den nye indehaver af garage 4 har anciennitet fra 1. august 1992. Den nye indehaver af kælderrum 523 har anciennitet fra 1. november 1987. Den ...
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde onsdag d. 8. maj kl. 19.00 i BeboerWeb
Kære beboere i AAB afdeling 34. Den første indkaldelse til årets ordinære afdelingsmøde er klar i BeboerWeb den 10.april 2024. Det er kun den juridiske ...
Adgang til lejede kælderrum (igen)
Kære indehaver af lejet kælderrum. Firmaet Svend Bech skal renovere kloakker, og i den forbindelse har de brug for adgang til alle lejede kælderrum. Der ...
Udlejning af bi-lejemål (garage samt tre stk. kælderrum)
Kære beboer. Der er nu en ledig garage og tre ledige kælderrum, som du kan ansøge om at overtage fra 1. maj 2024: Garage nr. ...
Fastelavn i AAB afd. 34 søndag d. 11. februar 2024
Vi holder fastelavnsfest med tøndeslagning på legepladsen for afdelingens børn søndag d. 11. februar kl. 14. Til børnene vil der være kakao, fastelavnsboller og slikposer. ...
Nyt ekstraordinært afdelingsmøde
Kære beboere i afd.34.Den 30.november 2023, var der ekstraordinært afdelingsmøde.Jeg, som blev valgt til dirigent på mødet, har desværre lavet en fejl vedr. urafstemning.Derfor bliver ...
Årlig hækkeklipning i Emdrup Banke 1 – 164 påbegyndes mandag d. 3. juli 2023
Hvis du IKKE ønsker klipning af hække indvendigt i din have, bedes du sætte et opslag op på din havelåge senest mandag morgen 3/7. Man ...
Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)
Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag ...
Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej
FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på ...
Referat fra afdelingsmøde 2. september
Kære alle beboere i afdeling 34 Håber i er kommet godt ind i det nye år.   Vi har nu endelig modtaget det længe ventede ...

ansoegningsskema-bramsnaes-legat

AAB Informerer nr. 29 – Uddeling af C. V. Bramsnæs’ Legat

Husk ansøgninger til C. V. Bramsnæs’ Legat

I lighed med tidligere år uddeles der legatportioner i december 2018 til folkepensionister og førtidspensionister, der har vanskeligheder ved at betale den sædvanlige boligafgift. Legat- portionerne udloddes alt efter hvor mange ansøgninger, der modtages.

En legatportion er på kr. 2.000. Legatportionen er skattepligtig for modtageren.

Bramsnæs Legat skal indregnes i den indkomst, som modtageren har ved siden af sin pension. I 2018 gælder følgende beløbsgrænser for, hvornår indkomsten modregnes i pensionen:

Folkepension, grundbeløb

Folkepension, pensionstillæg

Førtidspension

Maks. indkomst uden modregning

Enlige

Kr. 322.500

Kr. 71.200

Kr. 77.300

Maks. indkomst uden modregning

Samlevende/gift

Kr. 322.500

Samlet kr. 142.800

Samlet kr. 122.500

Folkepensionister
Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Indkomst ved siden af folkepen- sionen kan blive modregnet i begge ydelser.

Grundbeløb
I 2018 må indkomsten være op til kr. 322.500, før grundbeløbet bliver sat ned.

Pensionstillæg
For enlige begynder modregningen allerede ved en indkomst på kr. 71.200, mens det for pensionister i parforhold starter ved kr. 142.800 samlet.

Førtidspensionister
Indkomst ved siden af førtidspensionen kan blive modregnet ydelsen.

page1image5786720page1image5786096page1image5842464page1image5774656

I 2018 må indkomsten for en enlig være op til kr. 77.300, før førtidspensionen bliver sat ned, mens den for en gift/samlevende må være kr. 122.500 samlet.

Da afdelingsbestyrelserne kender ansøgerne bedre end legatudvalget, beder vi jer om at anføre de særlige forhold på de enkelte skemaer, der efter jeres mening taler for tildeling af en legatportion. I tilfælde af flere ansøgere beder vi jer om at give ansøgerne numre i den rækkefølge, I synes, at ansøgerne bør imødekommes. Numrene anføres i skemaet under ”Afdelingsbestyrelsens indstilling”.

Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelsen omhyggeligt kontrollerer, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, herunder navn, adresse, det fulde CPR-nr. og bankoplysninger.

Ansøgningsskemaet er vedhæftet dette nyhedsbrev og bedes indsendt til direktionssekretær Inge Vilhof på ivi@aab.dk senest mandag den 26. november 2018.

Bemærk: I skal være logget på aabnet.aab.dk i InternetExplorer, før links i dette nyhedsbrev virker.

Yderligere oplysninger om C. V. Bramsnæs ́ Legat fås hos Inge Vilhof e-mail ivi@aab.dk eller på telefon 33 76 01 02

Related Posts