Beboerorientering om COWI’s tekniske undersøgelser

Seneste nyheder
Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)

Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag …

Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej

FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på …

Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

STRØMAFBRYDELSE Fredag 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00 i Emdrup Banke 40 – 58.

Strømafbrydelse i Emdrup Banke 40 – 58 pga. arbejde på forsyningsledningerne FREDAG 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00. Vi beklager de gener arbejdet uundgåeligt medfører. …

Status på fjernvarme og forsyningsledninger

AAB34 Beboerinformation 01-09-2022

Renovering af opgange

Kære beboere. Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning. Herefter bliver opgangene renoveret i …

Beboer information rør- og kloakplan etape 2

Afdelingsbestyrelsen i AAB afdeling 34 har haft rådgivningsfirmaet, COWI, til, henover sommeren 2019, at udføre indledende tekniske undersøgelser i afdelingen. Nedenstående er blevet undersøgt.

Ledninger i jord

Rådgivningsfirmaet har undersøgt ledninger i jorden mellem Emdrupvej og ned til den udvendige side af hhv. blokkene og stokkene. Undersøgelserne er udført i forbindelse med den planlagte renovering af kloak- og vandledningerne.

Ingeniørerne fra rådgivningsfirmaet har besøgt afdelingen et par gange henover sommeren og kigget på dæksler og teknikskabe. Derudover har rådgivningsfirmaet i marts måned fløjet over afdelingen med en drone. Dronen kunne måle temperaturforskelle i jorden, og ud fra dette kunne ingeniørerne vurdere tilstanden af vandrørene.

Undersøgelserne indgår i det materiale som rådgivningsfirmaet udarbejder, således at AAB kan udbyde projektet i begyndelsen af 2020. AAB forventer, at renoveringen af ledninger i jord opstarter medio 2020.

Tage

Afdelingsbestyrelsen og AAB har ønsket at få vurderet tilstanden af afdelingens tage. Ingeniørerne har henover sommeren besigtiget taget på to rækkehuse/stokke og kigget ned i konstruktionen i taget. Ingeniørerne har ikke registreret synlig fugt disse to steder, men de har vurderet, at der er behov for udskiftning af tagpap på tagfladerne.

Rådgivningsfirmaet har fløjet med en almindelig drone henover blokkene for at vurdere tilstanden af tagene. Ingeniørerne har vurderet, at tagene på blokkene i rimelig stand og at almindelig vedligeholdelse er tilstrækkeligt.

Rådgivningsfirmaet har udarbejdet en rapport med vurderingerne, som er fremsendt til AAB.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Related Posts