Beboerorientering om COWI’s tekniske undersøgelser

Seneste nyheder
Nye P-tilladelser for 2024 er omdelt 28/11-23
Udskift gerne P-tilladelsen nu.
Nyt ekstraordinært afdelingsmøde
Kære beboere i afd.34.Den 30.november 2023, var der ekstraordinært afdelingsmøde.Jeg, som blev valgt til dirigent på mødet, har desværre lavet en fejl vedr. urafstemning.Derfor bliver
Udskiftning af radiatormålere
Ista Danmark A/S har omdelt breve til alle beboere om hvornår de kommer og skifter varmemålere, så tjek venligst postkassen. Udskiftning foregår i perioden 23.
Der er blevet omdelt parkeringstilladelser tirsdag 3/10-2023
Kære alle beboere i afd. 34. Der er i dag, tirsdag d. 3. oktober 2023, blevet omdelt parkeringstilladelser til at sætte i forruden til alle,
Opmærkning af P-pladser
Kære beboer. Et flertal har på afdelingsmøde vedtaget at Q-Park skal varetage parkering som i afd. 36. Følgende områder skal opmærkes fredag d. 11. august
Årlig hækkeklipning i Emdrup Banke 1 – 164 påbegyndes mandag d. 3. juli 2023
Hvis du IKKE ønsker klipning af hække indvendigt i din have, bedes du sætte et opslag op på din havelåge senest mandag morgen 3/7. Man
Oprydning af cykler, barnevogne og klapvogne (kun Emdrupvej og Bolandsvej)
Ubenyttede og beskadigede cykler, barnevogne og klapvogne i cykelkældre og på fortove, fjernes i den sidste uge i april fra mandag d. 24/4 – fredag
Fondstøtte til forskønnelse af Emdrupvej
FORSKØNNELSE AF EMDRUPVEJ En lokal ildsjæl, Peter Vangsbo, har søgt og fået fondsmidler til at forskønne Emdrupvej, og i den forbindelse afholdes et møde på
Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87
WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu

Afdelingsbestyrelsen i AAB afdeling 34 har haft rådgivningsfirmaet, COWI, til, henover sommeren 2019, at udføre indledende tekniske undersøgelser i afdelingen. Nedenstående er blevet undersøgt.

Ledninger i jord

Rådgivningsfirmaet har undersøgt ledninger i jorden mellem Emdrupvej og ned til den udvendige side af hhv. blokkene og stokkene. Undersøgelserne er udført i forbindelse med den planlagte renovering af kloak- og vandledningerne.

Ingeniørerne fra rådgivningsfirmaet har besøgt afdelingen et par gange henover sommeren og kigget på dæksler og teknikskabe. Derudover har rådgivningsfirmaet i marts måned fløjet over afdelingen med en drone. Dronen kunne måle temperaturforskelle i jorden, og ud fra dette kunne ingeniørerne vurdere tilstanden af vandrørene.

Undersøgelserne indgår i det materiale som rådgivningsfirmaet udarbejder, således at AAB kan udbyde projektet i begyndelsen af 2020. AAB forventer, at renoveringen af ledninger i jord opstarter medio 2020.

Tage

Afdelingsbestyrelsen og AAB har ønsket at få vurderet tilstanden af afdelingens tage. Ingeniørerne har henover sommeren besigtiget taget på to rækkehuse/stokke og kigget ned i konstruktionen i taget. Ingeniørerne har ikke registreret synlig fugt disse to steder, men de har vurderet, at der er behov for udskiftning af tagpap på tagfladerne.

Rådgivningsfirmaet har fløjet med en almindelig drone henover blokkene for at vurdere tilstanden af tagene. Ingeniørerne har vurderet, at tagene på blokkene i rimelig stand og at almindelig vedligeholdelse er tilstrækkeligt.

Rådgivningsfirmaet har udarbejdet en rapport med vurderingerne, som er fremsendt til AAB.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Related Posts