Renovering af opgange

Seneste nyheder
Ny ejendomsfunktionær
Udgravning af fortov Emdrupvej 83 – 87

WeCon, som står for udgravning, har påbegyndt arbejde uden varsling og lover reetablering af fortov straks. Arbejderne har dog forladt området, men firmaet lover nu …

Udgravning på fortov Emdrupvej

Der er d.d. 5. januar 2023 uden varsling påbegyndt udgravning på fortov foran opgange. Mads er i gang med at få kontakt til WeCon A/S, …

Lukning af vand onsdag d. 30/11-22

I forbindelse med etablering af ny vandledning er Nordkysten nødsaget til at lukke for det kolde og varme vand, da der her skal kobles om …

STRØMAFBRYDELSE Fredag 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00 i Emdrup Banke 40 – 58.

Strømafbrydelse i Emdrup Banke 40 – 58 pga. arbejde på forsyningsledningerne FREDAG 18/11 fra kl. 09.00 – 11.00. Vi beklager de gener arbejdet uundgåeligt medfører. …

Status på fjernvarme og forsyningsledninger

AAB34 Beboerinformation 01-09-2022

Renovering af opgange

Kære beboere. Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning. Herefter bliver opgangene renoveret i …

Beboer information rør- og kloakplan etape 2
Kontakt ved evt. spørgsmål til rør- og kloakprojekt

Der var en fejl i tlf-nr. til kontaktpersonen i Nordkysten ifm. evt. spørgsmål til udskiftning af rør og kloakker. Hermed korrekte oplysninger: Martin Richter Andersen …

Max 10 km/t over metalplader ved byggeplads

Kære beboere med bil. Der er lagt en masse jernplader foran byggepladsen for at skåne asfalten, og der er gjort diverse tiltag for at få …

Kære beboere.

Opgangene på Emdrupvej 43 – 51 er blevet renoveret, dvs. blevet malet og fået ny linoleum og LED-belysning.

Herefter bliver opgangene renoveret i blok 2 (EV 53 – 71), blok 3 (EV 73 – 87) og til sidst blok 4 (Bolandsvej 1 – 7).

Der kommer naturligvis nærmere information til jer, bl.a. om mulighed for at stemme  blandt nogle farver, og særlig varsling når linoleum skal lægges, da man ikke kan benytte trappen i den pågældende opgang i arbejdstiden dén dag.

Laybourn El skal ifm. udskiftning af belysning i opgangene have adgang til alle de udlejede kælderrum (ikke de rum som tilhører lejlighederne), og der er allerede mange som har afleveret en nøgle. Der er opsat varsling på alle de udlejede rum, så dem som endnu ikke har fået afleveret en nøgle, bedes lægge nøgle på ejendomskontoret med kældernummer, navn og adresse senest søndag d. 9. oktober 2022, men meget gerne før.

Varme sensommer-hilsener fra ejendomskontoret, AAB afd. 34

 

Related Posts