Velkommen til AAB afdeling 34´s hjemmeside

Bestyrelsen vil bruge hjemmesiden til at informere om de ting, der sker i afdelingen.

Hjemmesiden skal primært fungere som bindeled mellem ejendomskontoret, bestyrelsen og beboerne, men også andre med interesse i vores afdeling er meget velkommen til at besøge siden. Hjemmesiden indeholder en række informationer, blandt andet om sidste nyt i afdelingen, praktisk information, regler for afdelingen, vedtægter hos AAB og meget mere.

Aktuelt lige nu

Ektraordinært afdelingsmøde mandag den 14. september 2020

Boligforeningen AAB’s organisationsbestyrelse har som følge af Corona-krisen besluttet, at alle ordinære afdelingsmøder aflyses, og at der i stedet afholdes ekstraordinære møder. Sæt derfor kryds i kalenderen mandag den 14. september 2020 kl. 19.00, hvor afdelingen afholder ekstraordinært afdelingsmøde. Mere information følger. Pbv Birthe Iwasiow – bestyrelsesmedlem

Seneste nyheder

C. V. BRAMSNÆS’ LEGAT

ansoegningsskema-bramsnaes-legat AAB Informerer nr. 29 – Uddeling af C. V. Bramsnæs’ Legat Husk ansøgninger til C. V. Bramsnæs’ Legat I lighed med tidligere år uddeles der legatportioner i december 2018 til folkepensionister og førtidspensionister, der har vanskeligheder ved at betale den sædvanlige boligafgift. Legat- portionerne udloddes alt efter hvor mange ansøgninger, der modtages. En legatportion

Læs mere

AAB Afdeling 34 i billeder