Information om pergolaen

Kære alle i afdeling 34.   Som nogle beboere er blevet gjort opmærksomme på er pergolaen bag garagerne blevet fjernet Det er vigtigt at understrege at det ikke er afdelingsbestyrelsen der har truffet den afgørelse. Efter længere tids gener og utryghedsskabende adfærd i området omkring pergolaen, har administrationen, samt vores inspektør taget en beslutning om