Rørbrud på varmeledning

Til orientering er rørbrud på en fjernvarmeledning nu lokaliseret ved Emdrup Banke 60. Vi fylder løbende fjernvarmeanlægget op imens reparationerne foregår, så forhåbentlig kommer der ikke de store udsving i varmeforsyningen. Samtlige rør skal udskiftes i 2021, så vi krydser fingre for at dette er det sidste rørbrud i meget lang tid fremover. Med varme

Manglende tryk på fjernvarme

Der er konstateret manglende tryk på fjernvarmeanlægget, hvilket har betydet manglende varme i nat og forrige nat. Vi fylder løbende vand på anlægget for at bevare et normalt tryk, samtidig med at lækage eller evt. rørbrud opspores og udbedres. Når anlægget taber vand, kan der være luft i radiatorsystemet. Kontakt os, hvis du ikke selv